Dividenda za 2010. godinu - BH telecom d.d. Sarajevo PDF Ispis E-mail
Četvrtak, 09 Juni 2011 12:41

Skupština dioničara BH telecoma donijela je odluku o raspodjeli dobiti za 2010. godinu na sjednici održanoj 03.06.2011. godine. Dividenda u ukupnom  iznosu 110.000.000 KM, odnosno  1,73 KM po dionici, isplatit će se svim dioničarima koji su na dan donošenja odluke (03.06.) bili evidentirani kao vlasnici dionica kod Registra vrijednosnih papira u FBiH.

Dioničari koji imaju pravo na dividendu dužni su u roku od 30 radnih dana od dana objavljivanja odluke na web stranici Društva, odnosno dnevnim listovima u BiH, Društvu dostaviti uplatni račun za uplatu dividende. Dioničarima koji u navedenom roku ne dostave uplatne račune ili izmjenu računa isplata dividende će se izvršiti na račune na koje je izvršena uplata dividende u 2010. godini.

Dioničarima kojima se prvi put isplaćuje dividenda, a koji ne dostave uplatne račune u navedenom roku, Društvo neće biti u mogućnosti izvršiti uplatu dividende do dostavljanja računa. Zbog nedostavljanja računa BH Telecomu za uplatu dividende dioničari nemaju pravo potraživanja po osnovu kamate ili bilo koje druge naknade za period za koji su sredstva bila na računima Društva.

Isplata dividende izvršće se u rokovima kako slijedi:

a) Većinskom vlasniku, Federaciji BiH, sukcesivno do kraja godine u iznosima u skladu sa likvidnošću Društva;

b) Ostalim dioničarima u roku do 180 radnih dana po dobivanju zvaničnog spiska iz Registra vrijednosnih papira u FBiH i dostave računa za uplatu dividende,

c) Dioničarima kojima se prvi put isplaćuje dividenda, a ne dostave račun za uplatu dividende u ranije pomenutom roku, dividenda će se uplati u roku do 180 radnih dana po dostavljanju računa za uplatu.

Za dodatne informacije obratiti se na:

BH telecom - Izvršna direkcija za ekonomsko-finansijske poslove

tel: 033 224 534, 033 213 407, 033 201 252

 Zadnji dan ovosedmičnog trgovanja na
Petak, 15 Decembar 2017
Ukupni promet na današnjem trgovanju
Četvrtak, 14 Decembar 2017
Uspješno je okončana još jedna javna
Utorak, 12 Decembar 2017