TRGOVANJE VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA | Fizička lica PDF Ispis E-mail
.

Kupovina/prodaja vrijednosnih papira vrši se na osnovu ugovora i naloga. Prije izdavanja naloga za kupovinu ili prodaju neophodno je zaključiti Ugovor o obavljanju poslova s vrijednosnim papirima u sjedištu SEE Investment Solutions, za koji su potrebna sljedeća dokumenta:


ZA DOMAĆA FIZIČKA LICA: ZA STRANA FIZIČKA LICA:
1.Kopija lične karte 1. Apostile ovjerena kopija pasoša/putovnice
2.Broj računa kod Registra vrijednosnih papira FBiH (u slučaju prodaje) 2. Broj računa kod Registra vrijednosnih papira FBiH (u slučaju prodaje)
3. Kopija bankovnog računa (kartice tekućeg računa) 3. Kopija bankovnog računa (kartice tekućeg računa), SWIFT i IBAN


 

Pravila poslovanja i Tarifnik se Klijentu daju na uvid prije zaključivanja Ugovora o obavljanju brokerskih poslova i na raspolaganju su klijentima u svim prostorijama u kojima SEE Investment Solutions posluje sa Klijentima, kao i na web adresi, i u svakom momentu tokom važenja Ugovora o obavljanju brokerskih poslova.

Nakon zaključivanja Ugovora o obavljanju brokerskih poslova i prije izdavanja prvog naloga Klijenta, SEE Investment Solutions za Klijenta otvara račun kod Registra VP u FBiH, na kojem se vodi stanje VP u ime i za račun Klijenta.

Klijent koji želi da izda nalog za kupovinu VP, dužan je uplatiti 100% avans iznosa namjeravane kupovine VP, uvećan za iznos troškova transakcije, na namjenski račun SEE Investment Solutions d.o.o. kod banke depozitara:

UniCredit bank d.d.
Broj računa za uplate: 3386902249568049
Sa naznakom „Uplata avansa za kupovinu dionica”.
Moguća razlika u cijeni se poravnava nakon izvršenja naloga.

SEE Investment Solutions se može, obzirom na trajne poslovne odnose sa Klijentom, intenzivnost poslovanja sa Klijentom i druge razloge opredjeliti za niže avanse ili bezavansnu kupovinu. Klijent koji želi da izda nalog za prodaju VP, mora osigurati da su VP, koji su predmet naloga, na njegovom računu kod Registra VP, da bi se prebacili na klijentski račun otvoren kod SEE Investment Solutions.

 Zadnji dan ovosedmičnog trgovanja na
Petak, 15 Decembar 2017
Ukupni promet na današnjem trgovanju
Četvrtak, 14 Decembar 2017
Uspješno je okončana još jedna javna
Utorak, 12 Decembar 2017